Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2012

Dịch Thơ: Kim Vũ Y của Đỗ Thu Nương

Hán Văn: 金縷衣 勸君莫惜金縷衣,  勸君惜取少年時。  花開堪折直須折,  莫待無花空折枝。 Phiên Âm: Kim Lũ Y Khuyến quân mạc tích kim lũ y,  Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;  Hoa khai kham chiết trực tu chiết,  Mạc đãi vô hoa không chiết chi. Chủ Nhân Dịch: Giáp Chỉ Vàng Tiếc chi đai giáp chỉ vàng  Tiếc cho niên thiếu tuổi chàng nhanh qua,  Chần chừ bẻ một đóa hoa,  Chờ khi sắc nhạt, màu nhòa mà chi ...

Sáng Tác Thơ: Ghét

Khổ thân chỉ một bóng hình, Làm chi thêm nữa cho mình càng xa. Ghét em hay tiếng ơi à, Ghét anh ngơ ngẩn ơi à cùng em. Ps : nhân dịp "khổ thân", "làm thêm" và "ghét"...

Sáng Tác Thơ: Tiếng Anh và Tiếng Em

Làm lại những chút mong chờ, Trăm năm đợi những ơ thờ thế thôi. Tiếng anh đã trót đầu môi, Tiếng em đành để lại đời trắng đen. Ps: Nhân dịp "làm lại" và "tiếng anh"...