Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2013

Cực Thực, Cực Thật và Cực Thiệt

Nhân tháng mười này trên Reds.vn có đăng mấy tác phẩm Cực Thực của Ron Mueck [1] thành ra mới có hứng viết vài dòng cho bò đọc. Trước hết phải kể lai lịch nguồn cơn xuất xứ của cái Cực Thực (Hyperrealisme) này đã, rồi sau đó sẽ lê lết thêm vài cụ Cực Thực nổi tiếng rồi mới vào chủ đề chính được. Nhưng trước cái trước hết hồi nãy, ta phải chiêm ngưỡng vài tấm của Ron Mueck rồi tính. Tác Phẩm "Hai Người Phụ Nữ" của Ron Mueck Tác Phẩm "Hai Người Phụ Nữ" của Ron Mueck nhìn cận cảnh. Tác Phẩm "Người Phụ Nữ Ôm Củi" của Ron Mueck. Tác Phẩm "Người Phụ Nữ Ôm Củi" của Ron Mueck nhìn cận cảnh. Cực thực (Hyperrealisme) xuất hiện như một hậu nhân của Photorealism, (không biết dịch là gì, dịch tạm là Thực Ảnh). Thực Ảnh là hình thức dùng máy ảnh chụp lấy thông tin cần vẽ, rồi sau đó vẽ hệt lại, một hình thức phô tô y chang từ ảnh chụp sang tranh. Tranh Thực Ảnh thì ra đời những năm 1960-1970 rồi được công nhận với thuật ngữ "Photorealism" đề xuất bở