Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2012

Sáng Tác Thơ : Buồn

Mong mang trong một tối trời,  Đem muôn hương sắc một lời vứt đi Buồn ơi, chẳng mượn có mi,  Theo ta chi mãi si tình thế ư ? Trong đời người si tình mình không nhiều,  nhưng buồn thì si tình đến ngây dại nhiều phen...

Sáng Tác : Điên

Thôi ngay một bóng dung hình,  Chút nào thoải mái cho mình gần ta. Ác như bồ tát trời xa,  Hiền như quỷ dữ la cà gần bên. Thơ điên, điên thật rất điên Đảo nghiêng hết thảy dữ hiền trần gian 13/06/2012

Sáng Tác Thơ : Cười

Lạy em nỗi nhớ trăm năm,  Cho đời xuân mộng đang nằm kề bên. Trời ơi tuổi lại lên đêm,  Buồn thêm ba bận, sầu thêm ba lần. Tuổi ơi xin ở lại trần,  Để ta nghiên ngả làm thần sầu tư. Sống thêm mấy chục năm dư, Để ngồi viết sử chê cười trần gian... ...ngày lẻ, tháng chẳn, năm lẻ... Kỷ niệm về "Lạy em", "Trời ơi", "Xin" và "=))"