Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2014

Sáng Tác: Chúc Xuân 2015

Cô đơn cõi lạ xa lẻ mộng, Mấy nỗi trần gian cản giấc nồng, Năm mới lùa thêm nhiều lạc lõng, Để người đơn lẻ lại buồn trông. Nhạc buồn quấn lấy giấc mùa đông, Để kẻ cô đơn lại dối lòng, Vờ ta hạnh phúc luôn tràn dại, Xếp gối ngăn đi giọt lệ này. Năm mới mong sao nhiều niềm hay, Niềm cũ nhiều phen khốn đốn rồi, Vết thương chuyện cũ đành khép lại, Một giọt chồi non kịp phục hồi.

Dịch Thơ: Thoa Đầu Phượng của Đường Uyển

Chữ Hán: 釵頭鳳  世情薄,  人情惡,  雨送黃昏花易落。  曉風乾,  淚痕殘。  欲箋心事,  獨語斜闌。  難!難!難!  人成各,  今非昨,  病魂常似鞦韆索。  角聲寒,  夜闌珊。  怕人尋問,  咽淚妝歡。  瞞!瞞!瞞! Phiên Âm: Thoa Đầu Phượng Thế tình bạc,  Nhân tình ác,  Vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc.  Hiểu phong càn,  Lệ ngân tàn.  Dục tiên tâm sự,  Độc ngữ tà lan.  Nan! Nan! Nan!  Nhân thành các,  Kim phi tạc,  Bệnh hồn thường tự thu thiên tác.  Giốc thanh hàn,  Dạ lan san.  Phạ nhân tầm vấn,  Yết lệ trang hoan.  Man! Man! Man! Tự Dịch: Tình đời bạc, Tình người ác, Mưa xua hoàng hôn hoa tan tác, Gió thốc tràn, Lệ giọt tàn, Viết thư tâm sự, Một chữ miên man, Nan! Nan ! Nan! Người đơn bạc, Nay mai khác, Tâm bệnh mỏng mảnh treo đợi thác, Tiếng tù hàn, Đêm lạnh mang, Sợ người tra hỏi, Nuốt lệ, điểm trang, Man! Man! M