Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2014

Sáng Tác: Nhớ Người

Trăm năm có lẽ người quên hết, Những mạng sầu tư đã vắng rồi, Ngồi chờ mưa gió con tạo chuyển, Đợi giấc đời buồn theo nắng trôi. Ôi yêu người thế lại khổ người, Chớm chút nhớ nhung tuổi đôi mươi, Đã biết nào đâu con tạo ác, Xui hợp, xui tan để ngồi cười. Thở dài một tiếng để cho qua, Chuyện xưa ắt hẳn để khi già, Gặp nhau đôi kẻ đầu trăng bạc, Ngồi kể nhau nghe chuyện rượu trà. Một đêm trắng không ngủ luôn để lại  một nỗi buồn miên mang vô độ.

Sáng Tác: Mắt Nhau

Mưa nắng say trong màu mắt biếc, Nhớ người năm cũ ở phương nao, Giọt nhớ khi xưa giờ chảy lại, Mấy lần quệt mắt vẫn còn đau. Đêm nằm nhớ cảnh chia ly cũ, Tay trong tay nhau mắt lặng nhòa, Thay nhau lau mắt trong tàn áo, Tìm ánh mắt nào trong mắt nhau. Thương nhau chẳng ở đặng cùng nhau, Lại phải chia xa nơi chốn nào, Bao giờ chẳng thế con tạo nhỉ, Làm gì yêu nhau được bên nhau ? Một trong những điều hạnh phúc của anh trên thế gian này  là được nhìn thấy màu mắt của em khi khóc.