Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

Dịch Thơ: Xuân Tiêu của Tô Thức

Hán Văn: 春宵 春宵一刻值千金,  花有清香月有陰。  歌管樓臺聲細細,  鞦韆院落夜沈沈。 Phiên Âm: Xuân tiêu Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim,  Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm.  Ca quản lâu đài thanh tế tế,  Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm. Chủ Nhân dịch: Đêm Xuân Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng,  Hoa đêm hương tỏa , bóng trăng sang,  Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng,  Để mặc trò đu tiễn đêm tàn.

Dịch Danh Ngôn: Nhận Một Nhà

“I have been accused of being a ‘black magician.’ No more foolish statement was ever made about me. I despise the thing to such an extent that I can hardly believe in the existence of people so debased and idiotic as to practice it.” - Aleister Crowley Chủ Nhân dịch thành thơ: "Đời gáng cho ta kẻ xấu xa, Dối trá thay ta, kẻ thật thà, Trên đời có đâu nhiều kẻ ngốc, Thấy xấu mà sao nhận một nhà ..."

Dịch Danh Ngôn: Nhìn Trời Thẳng Lưng

"We must conquer life by living it to the full, and then we can go to meet death with a certain prestige." - Aleister Crowley (Tác giả của Thoth Tarot) Chủ Nhân dịch thoát nghĩa: "Sống cho xứng đáng một đời, Để khi nằm đất, nhìn trời thẳng lưng."