Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Sáng Tác: Chaos

Sự đời gửi lại đôi hạt lệ, Kinh sách bồi thêm nắm đất khô, Nhọc lòng vun đắp kho minh triết, Kẻ trí, người ngu cũng một mồ.