Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2014

Sáng Tác: Phản Tỉnh 1 - Sợ Dơ

Chổi quết bụi luôn, không thản thốt, Tay mới xêm bùn đã đòi lau, Đạo cả còn không hẹp dòi vậy, Mà kẻ vấn đạo sợ tanh tao.