Dịch Thơ: Kim Vũ Y của Đỗ Thu NươngHán Văn:

金縷衣

勸君莫惜金縷衣, 
勸君惜取少年時。 
花開堪折直須折, 
莫待無花空折枝。


Phiên Âm:

Kim Lũ Y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y, 
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì; 
Hoa khai kham chiết trực tu chiết, 
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.


Chủ Nhân Dịch:

Giáp Chỉ Vàng

Tiếc chi đai giáp chỉ vàng 
Tiếc cho niên thiếu tuổi chàng nhanh qua, 
Chần chừ bẻ một đóa hoa, 
Chờ khi sắc nhạt, màu nhòa mà chi ...
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home