Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

Anh Trở Về Quê Cũ

anh trở về quê cũ dừng giấc mơ yêu em lại những tưởng ngày tháng còn dài anh sẽ lại có em thôi cố quên anh trở về quê cũ làm kẻ nông phu của anh em tiếp tục tìm kiếm mộng lành nơi xứ lạ xứ lạ không anh. anh trở về quê cũ gặm nhắm kỷ niệm ngày xưa chờ giấc mơ trưa từ đâu lắng lại thời bé dại yêu em Để đi đường xa, cần cả hai bàn tay nắm lại, Chỉ một bàn tay vỗ sao nên tiếng, phải không em ?