Sáng Tác: ChaosSự đời gửi lại đôi hạt lệ,
Kinh sách bồi thêm nắm đất khô,
Nhọc lòng vun đắp kho minh triết,
Kẻ trí, người ngu cũng một mồ.


No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home