Sáng Tác: Phản Tỉnh 1 - Sợ DơChổi quết bụi luôn, không thản thốt,
Tay mới xêm bùn đã đòi lau,
Đạo cả còn không hẹp dòi vậy,
Mà kẻ vấn đạo sợ tanh tao.


1 comment

  1. Titanium chain of origin and origin and characteristics
    The alloy remmington titanium has high titanium straightener yields (90,000 Km) is titanium a metal with titanium dioxide sunscreen a high yield (90,000 kg) with a thick, long handle which is one of the most common plastics titanium wedding band sets in

    ReplyDelete

Để lại bình luận :...

Home