Sáng Tác: Phản Tỉnh 1 - Sợ DơChổi quết bụi luôn, không thản thốt,
Tay mới xêm bùn đã đòi lau,
Đạo cả còn không hẹp dòi vậy,
Mà kẻ vấn đạo sợ tanh tao.


No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home