Anh Trở Về Quê Cũ

anh trở về quê cũ
dừng giấc mơ yêu em lại
những tưởng ngày tháng còn dài
anh sẽ lại có em
thôi cố quên

anh trở về quê cũ
làm kẻ nông phu của anh
em tiếp tục tìm kiếm mộng lành
nơi xứ lạ
xứ lạ không anh.

anh trở về quê cũ
gặm nhắm kỷ niệm ngày xưa
chờ giấc mơ trưa
từ đâu lắng lại
thời bé dại
yêu em

Để đi đường xa, cần cả hai bàn tay nắm lại,
Chỉ một bàn tay vỗ sao nên tiếng, phải không em ?


No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home