Sáng Tác : Điên

Thôi ngay một bóng dung hình, 
Chút nào thoải mái cho mình gần ta.
Ác như bồ tát trời xa, 
Hiền như quỷ dữ la cà gần bên.


Thơ điên, điên thật rất điên
Đảo nghiêng hết thảy dữ hiền trần gian

13/06/2012No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home