Sáng Tác Thơ : CườiLạy em nỗi nhớ trăm năm, 
Cho đời xuân mộng đang nằm kề bên.
Trời ơi tuổi lại lên đêm, 
Buồn thêm ba bận, sầu thêm ba lần.
Tuổi ơi xin ở lại trần, 
Để ta nghiên ngả làm thần sầu tư.
Sống thêm mấy chục năm dư,
Để ngồi viết sử chê cười trần gian...

...ngày lẻ, tháng chẳn, năm lẻ...
Kỷ niệm về "Lạy em", "Trời ơi", "Xin" và "=))"No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home