Dịch Danh Ngôn: Nhìn Trời Thẳng Lưng"We must conquer life by living it to the full, and then we can go to meet death with a certain prestige." - Aleister Crowley (Tác giả của Thoth Tarot)

Chủ Nhân dịch thoát nghĩa:

"Sống cho xứng đáng một đời,
Để khi nằm đất, nhìn trời thẳng lưng."

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home