Dịch Danh Ngôn: Nhận Một Nhà“I have been accused of being a ‘black magician.’ No more foolish statement was ever made about me. I despise the thing to such an extent that I can hardly believe in the existence of people so debased and idiotic as to practice it.” - Aleister Crowley


Chủ Nhân dịch thành thơ:

"Đời gáng cho ta kẻ xấu xa,
Dối trá thay ta, kẻ thật thà,
Trên đời có đâu nhiều kẻ ngốc,
Thấy xấu mà sao nhận một nhà ..."


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home