Sáng Tác: Mắt Nhau


Mưa nắng say trong màu mắt biếc,
Nhớ người năm cũ ở phương nao,
Giọt nhớ khi xưa giờ chảy lại,
Mấy lần quệt mắt vẫn còn đau.

Đêm nằm nhớ cảnh chia ly cũ,
Tay trong tay nhau mắt lặng nhòa,
Thay nhau lau mắt trong tàn áo,
Tìm ánh mắt nào trong mắt nhau.

Thương nhau chẳng ở đặng cùng nhau,
Lại phải chia xa nơi chốn nào,
Bao giờ chẳng thế con tạo nhỉ,
Làm gì yêu nhau được bên nhau ?

Một trong những điều hạnh phúc của anh trên thế gian này 
là được nhìn thấy màu mắt của em khi khóc.

No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home