Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn đệ nhất kỳ của Huệ Sinh Thiền Sư

Dịch Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn  đệ nhất kỳ của Huệ Sinh Thiền Sư

Phiên Âm


Pháp bản như vô pháp,
Phi hữu diệc phi không.
Nhược nhân tri thử pháp,
Chúng sinh dữ Phật đồng.

Dịch ngĩa:

Thế giới hiện tượng vốn như không có,
Chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không.
Nếu người ta hiểu được cái nguyên lý ấy,
Thì chúng sinh cũng đồng nhất với Phật.

Nhak dịch:

 
Tưởng rằng Pháp có mà không,
Hỏi rằng cái Có, cái Không khác gì?
Lí đơn giản, lẽ huyền vi,
Một khi giác ngộ, khác gì Phật đâu ...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21267

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home