Dịch Thơ: Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn của Trí Huyền Thiền Sư

Dịch Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn của Trí Huyền Thiền SưPhiên Âm:

Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo
Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm.

Dịch ngĩa:

Những thanh huyền bí trong viên ngọc phát ra những âm vang kỳ diệu
Trong đó ý thiền hiện ra rành rành
Cảnh giới nhiều như cát bụi đều là cõi Bồ Đề
Nhưng nếu dụng tâm đi tìm Bồ Đề thì sẽ xa vô cùng.

Bài dịch của Nhak

 
Diệu kỳ tiếng ngọc vang vang
Nhiệm màu lẽ đạo nhẹ nhàng hiện ra
Chung quanh đều cõi Phật Đà
Nhọc lòng tìm kiếm càng xa muôn phần


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=5510

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home