Hy di của Minh Trí Thiền Sư

Dịch Hy di của Minh Trí Thiền Sư

Phiên Âm

Giáo ngoại khả biệt truyền,
Hy di tổ phật uyên.
Nhược nhân dục biện đích,
Dương diệm mịch cầu yên.

Dịch ngĩa:

Giáo ngoại chỉ có thể truyền theo cách riêng,
Hy dy là bắt nguồn từ cõi Thiền.
Nếu người ta muốn phân tích về nó,
[Thì có khác chi] tìm tia khói ở trong bóng nắng.

Nhak dịch:
Suối đạo cứ giảng tuỳ duyên,
Tuỳ theo tâm tính mà truyền khác nhau.
Hy Di tổ phật thâm cao,
Những lời truyền dạy nhiệm màu lắm thay.
Luận đàm phân tích dở hay,
Nắng trưa sao có sương mai mà tìm...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21190

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home