Dịch Thơ : An định thời tiết của Tuệ Trung thượng sĩ - Thời Lý

An định thời tiết của Tuệ Trung thượng sĩ - Thời Lý

 Hán Văn:
生死由來罷問程,
因緣時節自然成。
山雲也有出山勢,
澗水終無投澗聲。
歲歲花隨三月笑,
朝朝雞向五更鳴。
阿誰會得娘生面,
始信人天總假名。

Phiên  Âm
 
Sinh tử do lai bãi vấn trình,
Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành.
Sơn vân dã hữu xuất sơn thế,
Giản thuỷ chung vô đầu giản thanh.
Tuế tuế hoa tuỳ tam nguyệt tiếu,
Triêu triêu kê hướng ngũ canh minh
A thuỳ hội đắc nương sinh diện,
Thuỷ tín nhân thiên tổng giả danh.


Dịch ngĩa:


Sinh tử ko bit do dâu làm sao mà hỏi
Thời tiết của "nhân duyên" cứ thế tự nó hình thành.
Mây núi đã có cái thế bay ra khỏi núi,
Nước suối không tiếng nào không phải là tiếng nước gieo vào lòng suối.
Hàng năm, hoa vẫn nở vào tháng ba,
Sáng sớm, gà vẫn gáy vào canh năm.
Ai là người hiểu được mặt người mẹ,
Mới tin rằng người và trời đều là giả danh.


Bài của Phạm Hiển Thái dịch thể Lục Bát:

 
Tử sinh bần phú do trời
Nhân duyên mưa nắng cõi đời tự nhiên
Núi tung mây trắng khắp miền
Suối reo âm điệu rất riêng đâu lầm
Hoa cười hé nụ mùa xuân
Tiếng gà vọng gáy canh năm sáng rồi
Lớn khôn hiểu được mẹ tôi
Thì tin chín cõi mười trời giả danh.


Bài của Nhak dịch thể Song Thất Lục bát:

Chuyện sinh tử, biết đâu mà hỏi ?
Bởi nhân duyên, đúng lối mà thành ...
Núi cao mây vẫn cuộn quanh,
Suối trong, làn nước hòa thanh một bài.
Canh năm sáng, gà say tiếng gáy,
Tháng ba xuân, hoa né nụ cười.
Mẹ hiền ai hiểu cho người,
Mới hay trời đất toàn lời giả danh ...

Bài của Nhak dịch thể Thất Ngôn Bát Cú:

 
Sinh tử sao ai dám thuyết trình ?
Nhân duyên hợp lẽ tự nhiên thành !
Núi mây dựng thế, xưa đà thế,
Suối đá hòa thanh, nay vẫn thanh.
Xuân đến hoa cười, câu chuyện tiếu,
Ngày qua gà gáy, khúc bình minh.
Mẹ hiền ai tỏ cho nhân diện,
Há biết đất trời khéo giả danh !!!

Ghi chú: bài dịch nì giữ nguyên cả bộ vận thi của Bài nguyên tác

Bài của Nhak dịch thể Ngũ Ngôn:

 
Sinh tử không dám nói
Nhân duyên tự thế rồi !
Núi dựng mây vẫn quấn
Đá yên suối cứ trôi.
Sáng rồi gà bừng gáy
Xuân đến hoa hé môi.
Măt mẹ ai có biết
Đất trời giả danh thôiTrong lúc dịch có đối đáp:

PT:
Dịch có mà dịch vật!
Trời có mà trời ơi!
Chỉ mấy nghoe vung bút
Kêu ai chi phí lời!

Nhak:
Việc khó ko nên nản
Cuộc đời vốn gian nan
Nếu sự như ý cả
Nhàn !!!

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home