Dịch Thơ : Kệ thị tịch của Đạo Hạnh Thiền Sư

Kệ thị tịch của Đạo Hạnh Thiền SưPhiên Âm

Thu lai bất báo nhạn lai quy,
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.
Vị báo môn nhân hưu luyến trước,
Cổ sư kỉ độ tác kim sư.

Dịch ngĩa:

Mùa thu về không báo tin cho chim nhạn cùng về,
Đáng cười người đời cứ nảy sinh buồn thương [trước cái chết].
Khuyên các môn đồ chớ có vì ta mà quyến luyến,
Thầy xưa đã bao nhiêu lần hoá thân làm thầy nay.

Nhak dịch:

 
Thu về chẳng báo nhạn về,
Cười ai sinh tử u mê rối lòng.
Môn đồ chớ khóc chớ trông,
Là thầy kiếp trước cùng trong kiếp này.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=8599

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home