Ký Đỗ Ngân của Vạn Hạnh Thiền Sư

Dịch Ký Đỗ Ngân của Vạn Hạnh Thiền Sư
Phiên Âm
Thổ mộc tương sinh cấn bạn câm (kim),
Vị hà mưu ngã uẩn linh khâm?
Đương thì ngũ khẩu thu tâm tuyệt,
Trực chí vị lai bất hận tâm.

Dịch ngĩa:

"Thổ" và "mộc" sinh ra nhau, "cấn" đứng liền với "kim",
Cớ sao lại chất chứa trong lòng mưu mô hại ta?
Lúc bấy giờ lòng ta buồn bã vô cùng,
Nhưng về sau thì chẳng còn để bụng oán giận.

Nhak dịch:
Thổ Mộc sinh nhau, Cấn liền Kim
Oán hận chi cho đọng nỗi niềm
Ngày trước chửa thông còn để bụng
Sau này lạc đạo hoá bình yên

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21308

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home