Sáng Tác: Đọc Khóc Dương Khuê

"...Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan ..."_ Trích Khóc Dương Khuê của Nguyễn KhuyếnThế gian dẫu biết u mê,
Bạn ơi, sao nỡ vội về bồng lai.
Để ta nước mắt xè cay,
Ép đôi hạt lệ, cố nài tấm thân.
Bao năm cùng trải phong trần,
Vậy mà chưa khóc một lần cho nhau.
Vì đời lệ mấy lần trào,
Còn bao nhiêu hạt, còn bao nhiêu hàng.
Mắt khô, chẳng tiếng khóc than,
Mà đâu lệ đắng chảy tràn trong tim.
Ban đi, ta vẫn im lìm,
Nói làm sao hết, nỗi niềm trong ta.
Cần chi nước mắt trào ra,
Bạn ơi, bạn hiểu lòng ta, đủ rồi !

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home