Đối Đáp Thơ : Hận Tài Hoa

Nhân PT post thơ mới trên ddPT:
Hận Tài Hoa


Tại sao nhỉ cuộc đời như thế ?
Bao đắng cay trọn một kiếp đau
Tóc non xanh bạch hóa trên đầu
Còn máu đỏ trong tim bạc trắng?
Biển trên mắt trơ dòng chát mặn
Ngón tay gầy phím nhạc đơn côi
Điệu buồn rung buồn cất lên lời
Người nam tử tài hoa hận khúc...


Trích đoạn:"Trường ca hận khúc"
1999
(phamthai)


Nhak:
Việc đời há phải có nguyên nhân
Cay đắng chi nhau phải lụy thân
Duyên đi duyên đến đều vô tận
Chỉ có ưu tư ở lại trần
PT:
ừ nhỉ ! Tớ bây giờ thành gian hùng rồi.Khà khà, mấy tháng mới quay lại đây. Chào cậu, cậu khỏe chứ ?


Nhak:
Thành bại là chuyện nhỏ
Gian Trung là chuyện to
Sao tự mình nhận thế
Lo !!!


PT:
Lo mà chẳng ích gì
Tớ cậu hai đường đi
Tớ nhiều phen máu lửa
Lỳ!


Nhak:
Chiện bùn ko nhắc tới
Rượu thit chúc mấy lời
Năm mới an lạc hưởng
Mời !


PT:
Chẳng có gì tham hưởng
Chẳng còn người để thương
Tớ tự cho rằng thế
Sướng !


Nhak:
Khổ sướng ở trong lòng
Ngày tháng cứ thong dong
Xuống mồ cũng một sự:
Hư Không !!!


PT:
Hư không thì hư không
Trăm xu là một đồng
Có phải đâu mắt nhắm
Là xong.


Nhak:
Chết chẳng phải là xong ?
Còn oán giận trong lòng ?
Chứ giữ thù hận mãi:
Nên không ?

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home