Đối Đáp Thơ: Yết Hậu lần 2

 Đối đáp bạn thơ trên diễn đàn.Nhak:
Ôm Láp (laptop) ngồi ngu ngơ,
Cắn bút nhìn thẫn thờ
Má hỏi làm j đấy ?
Thơ !

Đọc Bài ko chịu "Thank"
Rõ là hạng lanh chanh !!
Chịu bấm "Thank" ko hử ?
Nhanh !!!

PT:
Tưởng ai đang lí lắc
Hóa ra con chuột Nhak
bắt !

Ngược xuôi rồi cũng thấy mặt nhau
Chẳng phận duyên chi cũng không cầu
Hoa lạc nước trôi ra là thế
Có gì đâu?

Nhak à oán cũ với nợ xưa
Tớ đứng lại đây tớ đang chờ
Cậu muốn bồ câu hay khẩu súng?
Thì thưa

Nhak:
Cùng trong 1 thế giới
Chưa thương nhau hết lời
Nói j dao với súng
Trời !!!

Chuyện trước đâu oán chi
Việc sau chẳng thù ji
Sao còn để bụng mãi
Nhắc chi ?

Tớ vốn ko hận cậu
Chuyện nhỏ chẳng bùn lâu
Sao cứ nhắc mãi thế ?
Bùn nhau !!!

PT:
Nói được thế thì thôi
Oán ân mặc mẹ đời !
Chúc cậu trong ngày Tết
Vui tươi!

Nhak:
Nương nhau sống hết kíp
Lai sinh bớt oán ngiệp
Ngặc cái Zai quẫn quanh
Khiếp !!!

Năm nay ưa làm câu
Thơ, Phú, Rươu 1 bầu
Thix thể thơ này nhất
Yết hậu !!!

PT:
Tớ chẳng thích đầu voi
Có tai có cả vòi
Nhưng cái đuôi thì cụt
Chán đời !

Nhak:
Đầu voi, Nhìu việc nên nhốn nháo ...
Cuối năm, Ít việc chẳng là bao !
Như thế há chẳng phải điều tốt,
Chứ sao ?

PT:
Đang nói sự văn chương
Lại bàn qua chuyện thường
Cậu đúng là bướng bỉnh
Dễ thương!

Nhak:
Văn chương và việc thường,
Tính chung cũng 1 đường,
Văn sao thì việc vậy:
Tương đương !

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home