Đối Đáp Thơ: Yết Hậu lần 3PT:
Nhak, Tuyết, phạm cũng hay
Biết đâu một duyên này
Trẫm mê luôn hai bé
Ai nhỏ ai lớn đây?

Tái bút: Nhak làm bé nhá?

Nhak:
Tớ đây tuy chẳng hạng anh hùng
Nào phải đàn bà thắt dây lưng
Có đâu theo cậu, còn làm bé ?
Mơ đi kưng !!

PT:
Thôi mà đừng giận bé yêu
Cho bé làm lớn, anh chiều bé nha
Phòng này chỉ có ba ta
Một giường lớn bé có là gì đâu.

Nhak:
Tớ đây tớ thix ở 1 mình
Chẳng để cho ai động lòng trinh
Cậu chớ có ngông, coi thường tớ
tường minh ?

HVT:
"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"
Em chẳng thèm vương chi nợ ấy
Sống ung dung!

PT:
Anh hứa chăn bông cho đắp chung
Bên em bên nhak với anh cùng
Ngày say thơ phú, đêm vui thú
Thấy thật sung!

Tái bút: Nhak nè

Bởi có lòng trinh anh mới thương
Chứ không anh đá cổ ra đường
Chớ mà ngạo nghễ toi đời gái
nghe nương!

Nhak:
Đây đây xin chớ nói câu thương
Hám hố cho nên chẳng có đường
Cái đường duyên nợ, ta đã cắt:
Chán chường !!

Nói tới nói lui chiện đâu không
Thui tự chạy ra kím cái lồng
Nhốt cả box thơ ở trong ấy
Vui không ?

HVT:
gửi PT
Nói thế thôi em yêu Nhak cơ
Cho anh ra ngõ lúc sương mờ
Chăn bông ấm áp bọn em đắp
Anh ngẩn ngơ...


PT:
Vậy chúc cho em thắm nét cười
Cùng chàng tận hưởng thú xuân tươi
Tôi còn đi giữa đường sương gió
Cho cõi nhân gian vắng một người.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home