Dịch Thơ : Sea love của Charlotte Mary Mew

Sea love của Charlotte Mary Mew


Nguyên Văn Tiếng Anh
Tide be runnin’ the great world over:
’Twas only last June month I mind that we
Was thinkin’ the toss and the call in the breast of the lover
So everlastin’ as the sea.

Heer's the same little fishes that splutter and swim,
Wi’ the moon’s old glim on the grey, wet sand:
An’ him no more to me nor me to him
Then the wind goin’ over my hand.
Bài dịch của Nhak:

Ngao du trời đất bao la
Những ngày tháng sáu khiến ta bận lòng
Vì đâu hai đứa chờ mong
Thề nguyền trước biển bền lòng với nhau
Vẫn là tiếng cá lao xao
Vẫn là bờ cát, bên tàu trăng trôi
Bây giờ hai đứa chia phôi
Tình như cánh gió xa rồi bàn tay

Bài dịch của HVT:

Tình tựa triều dâng khắp thế gian
Nhớ ngày tháng sáu, giấc mơ màng
Trong mơ em thấy lồng ngực ấm
Như sóng trùng dương mãi dịu dàng.
Vẫn ánh trăng soi bờ cát ẩm,
Vẫn đàn cá nhỏ lội tung tăng,
Chỉ riêng anh đã không còn nữa!
Gió cuốn xa rồi, tay bỏ hoang...

Bài dịch của HVT do nhak sữa lại;

Cưỡi sóng ngao du khắp thế gian
Nhớ ngày tháng sáu, giấc mơ màng
Thề nguyền biển chứng lời tha thiết
Tình ái ai trao tiếng dịu dàng.
Cát ẩm trăng soi còn vằng vặc
Thuyền con cá lượn vẫn tung tăng,
Tay anh nồng ấm còn đâu nữa!
Gió cuốn hơi anh, vút tận ngàn...

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home