Dịch Thơ : Thị tịch của Vô Ngôn Thông

Thị tịch của Vô Ngôn Thông
 


Hán Văn:
一切諸法皆從心生
心無所生法無所住
若達心地所住無礙
非遇上根慎勿輕許

Phiên Âm:
Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh
Tâm vô sở sinh pháp vô sở trụ
Nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại
Phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa.

Dịch nghĩa:
Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ
Nếu đạt đất tâm chỗ trụ không ngại
Không gặp thượng căn dè dặt chớ dạy.

Bài dịch của Nhak:
Pháp nào cũng tự Tâm ra
Dù Tâm không có quê nhà ở đâu
Dù Pháp không chốn trú lâu
Chờ Tâm nảy hạt nhiệm mầu mầm xanh
Thì Pháp tự có chỗ lành
Đâu cần Tâm Pháp rành rành căn nguyên
Thiện căn nếu chẳng cơ duyên
Thì hoài vô ích chân truyền Pháp Tâm 

Tiểu Dẫn:
Năm Canh Tí, niên hiệu Nguyên Hoà đời nhà Đường, Sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ở đây mấy năm liền Sư chỉ quay mặt vào vách toạ thiền và không ai biết tông tích của Sư. Vị trụ trì nơi đây là Cảm Thành thầm biết Sư là Cao tăng đắc đạo nên hết sức kính trọng. Sắp sửa tịch, Sư gọi Cảm Thành đến nói kệ này. Nói xong Sư chắp tay viên tịch. Cảm Thành thiêu lấy hài cốt và xây tháp thờ trên núi Tiên Du.

2 comments

  1. Xin hoi ki tu dau tron nghia la gi?Chan thanh cam on.

    ReplyDelete
  2. Ah, chào bạn. Ký tự đầu tròn là ám chỉ sự viên mãn trong khái niệm phật giáo nhật bản.

    ReplyDelete

Để lại bình luận :...

Home