Dịch Thơ : Thuỷ hoả đệ nhị kỳ của Huệ Sinh thiền sư

Thuỷ hoả đệ nhị kỳ của Huệ Sinh thiền sư


 
Phiên Âm :


Tự cổ lai tham học,
Nhân nhân chỉ vị Nam.
Nhược nhân vấn tân sự,
Tân sự nguyệt sơ tam.

Nhak dịch:

Học đạo chỉ cầu một đường,
Ngàn năm cũng chỉ một phương mà tầm.
Hỏi tìm pháp mới khai tâm,
Lời rằng có mới, già tầm như trăng !!!

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21270

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home