Đối Đáp Thơ : Yết Hậu lần 4

Đối đáp cùng nhau chuyện thơ văn,
Giữa đời nhốn nháo lại nhập nhằng,
Ngoài ta, còn mỗi người tri kỷ,
Trăng ...

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home