Sáng Tác: Vịnh Đèn Lồng Đêm Mưới BảyTháng tám trung thu ánh sáng con,
Đèn lồng tranh với bóng trăng tròn.
Nan tre căng sức ngăn làn gió,
Giấy lớp lộng màu rực lửa son.
Dẫu thác đành quên cơn gió thoảng,
Vì đời quyết thắp mảng tim con.
Qua đêm mười sáu nằm trơ đó,
Lăn lóc đèn lồng nhuốm mỏi mòn.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home