Tứ Tuyệt Ký


"...Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trên đời ..." 
                                          - Cung Oán Ngâm Khúc
Cuộc đời chưa thoát cõi phù hoa,
Ai biết rằng ai đã  thực già.
Giữa chốn nhân tình đầy ảo mộng,
Chỉ mình ta hiểu tấm lòng ta ...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home