Dịch Thơ : When I am dead, my dearest của Christina Rossetti

When I am dead, my dearest (Christina Rossetti)


Nguyên Văn

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget

Bài dịch của nhak

Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm j ?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngán lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi ...


Khi chết đâu còn tiếng họa mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích ji
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi ...

Bài dịch của Hoa Vô Tuyết

Anh hỡi mai này em chết đi,
Xin anh đừng hát khúc sầu bi.
Xin đừng vun gốc hoa hồng thắm.
Tùng bách che nghiêng có được gì?

Hãy để mồ em với cỏ xanh:
Sương khuya, mưa sớm, giọt trong lành.
Nhớ nhung chi nữa người yêu hỡi?
Quên được thì quên đi nhé anh!

Hãy để cho em được khép mi;
Ngoài kia mưa chuyển có hay gì?
Còn đâu nghe tiếng họa mi hót...
Hãy hót đi chim khúc biệt ly.

Mơ lúc bình minh giọt nắng lên,
Đời trôi hối hả có ưu phiền?
Tình cờ em đã mang niềm nhớ,
Có lẽ riêng anh... hãy cố quên

No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home