Đối đáp thơ: Điệp tự thi 1

Dẫn: Nhân đọc bài Xuân của cụ Hoàng Tam Đăng theo dạng này, làm vài bài đối đáp chơi.Tương tri ly cách kẻ tương tri,
Xuân thì gấp đến, tuổi gấp đi.
Xuân đến, xuân đi, đi lại đến,
Tuổi đi, tuổi đến, đến lại đi.
Người xa, người cách, người xa cách,
Kẻ biệt, kẻ ly, kẻ biệt ly.
Tóc bạc, bạc đầu , đầu bạc tóc,
Bi sầu, bị lụy, lụy sầu bi.
 

Bài này dùng 22 từ / 56 từ chuẩn


Phạm Thái đáp:

Quên đi còn được hãy quên đi
Quân tử sầu buồn quân tử chi?
Hợp hợp tan tan cho dẫu hợp
Ly ly biệt biệt cũng rồi ly
duyên duyên phận phận ôi duyên phận
Nhớ nhớ thương thương thương nhớ gì
Tay trắng trắng tay tay vẫn trắng
Tình si tình hận hận tình si.
 

Nhak đáp:
Mơ mộng mang mang cái mộng mơ
Hững hờ điệp điệp sự ơ thờ
Ơ thờ, mộng điệp, lòng ngơ ngẩn
Hờ hững, mơ hoa, giấc ngẩn ngơ
Ái ái ân ân thằng hờ hững
Duyên duyên nợ nợ cái bơ vơ
Bơ vơ tay trắng hoàn tay trắng
Khóc khóc cười cười sự mộng mơ


GiangTieuNgu:
Nhất dạ phu thê bách dạ ân ! 
Trần trần thế thế nhạt phù vân ... 
Mây mây núi núi tương tư ngắm ... 
Gió gió sông sông họa mấy vần ... 
Cảnh cảnh lưu lưu nơi kí ức 
Ngầm ngầm ngẫm ngẫm bạc tuổi xuân ... 
Tình tình tự tự vương tiềm thức 
Nhất dạ phu thê bách dạ ân !

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home