Dịch Thơ: Đạp Sa Hành Xuân Mộ

 Nguyên Tác:

踏莎行-春暮

春色將闌,

鶯聲漸老。
紅英落盡青梅小。
畫堂人靜雨濛濛,
屏山半卷餘香嫋。

密約沈沈,

離情杳杳。
菱花塵滿慵將照。
倚樓無語欲銷魂,
長空黯淡連芳草。 


Phiên Âm:

Đạp sa hành - Xuân mộ

Xuân sắc tương lan,
Oanh thanh tiệm lão.
Hồng anh lạc tận thanh mai tiểu.
Hoạ đường nhân tĩnh mãn mông mông,
Bình sơn bán yểm dư hương niểu.

Mật ước trầm trầm,
Vô tình diểu diểu.
Lăng hoa trần mãn dung tương chiếu.
Ỷ lâu vô ngữ dục tiêu hồn,
Trường không ảm đạm liên phương thảo. 


Nhak dịch:

Màu xuân cũ, tiếng oanh già,
Mai non chưa nở, Hồng hoa đã tàn.
Buồng hoa, mưa khóc mang mang,
Núi xa nửa khép, nhẹ nhàng thoảng hương.

Ước hẹn nhòa, tình chẳng vương,
Bụi kia để mặc, soi gương chán rồi.
Dựa lầu ước chết mà thôi,
Khắp trời, cỏ ngát những lời tóc tang ...

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home