Dịch Thơ: Cửu Biệt Ly của Lý Bạch


Hán Văn:

久別離

別來幾春未還家, 
玉窗五見櫻桃花。 
況有錦字書, 
開緘使人嗟。 
至此腸斷彼心絕, 
雲鬟綠鬢罷梳結, 
愁如回飆亂白雪。 
去年寄書報陽臺, 
今年寄書重相催。 
東風兮東風, 
爲我吹行雲使西來, 
待來竟不來, 
落花寂寂委蒼苔。


Phiên Âm:

Cửu Biệt Ly

Biệt ly kỷ xuân vị hoàn gia
Ngọc song ngũ kiến anh đào hoa
Huống hữu cẩm tự thư
Khai giam sử nhân ta
Chí thử trường đoạn bỉ tâm tuyệt
Vân hoàn lục mấn bãi sơ kết
Sầu như hồi phiêu loạn bạch tuết

Khứ niên ký thư báo Dương Đài
Kim niên ký thư trùng tương thôi
Đông phong hề đông phong
Vị ngã xuy hành vân sử tây lai
Đãi lai cánh bất lai !
Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài...

Chủ Nhân dịch:

Đã mấy lần xuân chẳng ghé nhà,
Cành đào năm bảy bận ra hoa.
Thư ai gửi từ xa,
Làm khắc khoải lòng ta.
Tâm hồn một khối như lìa cắt,
Mái tóc hai màu thôi chải thắt,
Băng tuyết mấy lần lòng khúc trắc.

Năm trước gửi thư lên Dương đài,
Năm nay gửi thư giục van nài.
Gió đông ơi gió đông,
Vì ta hãy thổi mây vòng phía tây.
Đợi chờ vẫn chưa ai,
Chỉ hoa rơi phủ rêu trên đài ...

Giang Tiểu Ngư dịch:

Mấy xuân xa cách chửa về nhà
Năm lần cửa ngọc thấy đào hoa
Huống còn thư chữ gấm
Mở xem dạ xót xa
Quặn lòng đứt ruột đau khôn xiết
Tóc mây biếng chải,mai thôi kết
Sầu tựa gió về tung bạch tuyết

Năm trước gửi thư nhắn Dương Đài
Năm nay đưa thư giục giã hoài...
Gió đông chừ gió đông !
Hãy thổi mây bay về tây cho ai
Hẹn về sao cứ sai ?
Hoa rơi lặng lẽ lớp rêu phai...

Giang Tiểu Ngư dịch:

Mấy xuân xa cách chửa về nhà !
Đào đã năm lần trổ nhánh hoa
Huống nữa thư còn in chữ gấm
Mở xem ...lòng dạ hóa gần xa ....

Đau xé tâm cang một nỗi lòng
Tóc người thôi chải - thắt , càng không !
Buồn như gió thổi bay làn tuyết .
Năm ngoái Dương Đài thư gửi ... mong

Năm nay gửi nữa lại trông mong
Phơi phới đông phong ngọn gió lòng
Mong gió thổi về Tây ... gió nhé
Về vùng trời ấy đám mây trong

Người về ... chẳng thấy vẫn đợi mong
Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu phong ...!

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home