Xướng Họa : Đồng Bộ Thi - Sự ĐờiHuanYu xướng:
Chép miệng mà than thở sự đời.
Điêu ngoa gian trá lắm người ơi.
Lóc cóc xun xoe thèm chăn gối.
nheo sướng thỏa mặc chơi vơi.
Trôi đôi dòng lệ mình bạc phận.
Giếc móc để chi ngửa mặt cười.
Kiếm mảnh trời riêng bay cánh mỏi.
Chim trắng mồ côi hận tuôn rơi.

Chủ Nhân họa:
Tiêu dao cho hết cái cuộc đời,
bách nhọc thêm phận ai ơi.
Bầu bạn mấy khi cùng chăn gối,
vàng một mộng lắm đầy vơi.
Ngô tha* trời phạt đôi thân phận,
Nho nhã ai đeo một tiếng cười.
Hành hạ nữa chi thêm mòn mỏi,
Muống say ngày tháng ngắm hoa rơi...

Koi họa:
Lạc lõng thân trai giữa cuộc đời
Sẻ chia không ít chuyện người ơi!
Ưng chi sao lắm việc chăn gối,
Cắt phén cho xong bớt hận vơi.
Đa ý thiển ngôn, duyên hóa phận.
kè thêm bớt, mếu thành cười.
Khách nhân lang bạt thân chưa mỏi?
Chích miếng đời ngon lệ rủ rơi

*Tựa đề do Chủ Nhân đặt dựa vào 2 từ cuối câu đầu tiên của bài đầu tiên


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home