Đối Đáp Thơ : Chút Hoài Niệm của HVTHVT:
Em gom mùa hạ đổ đi
Hoa vàng đã héo, tiếc gì đâu anh?
Hôm qua lá hãy còn xanh,
Mà nay lá đã xa cành?
Lá ơi...
Trách gì cơn gió rong chơi,
Thổi vàng cánh lá đánh rơi bên thềm.
Trời thu mưa đổ thật êm
Dưới hiên ai đó ướt mèm tâm tư.
Bao giờ còn gió vi vu
Thì còn mưa lá mùa thu rụng đầy.
Nhak:
Ai đem mùa hạ bỏ đâu
Để ai còn tiếc lá sầu vàng rơi
Tình ai trắng bạc cả rồi
Khéo lo đám lá xa rời cành cây !!!

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home