Đối Đáp Thơ: Một Mình của HVTHVT:
Hạnh phúc xa rồi, em vẫn mong.
Bóng chim tăm cá, dạ bồn chồn.
Đêm nằm mơ dáng người đầu ngõ,
Ngày đứng đợi ai nơi cuối thôn?
Khuya vắng lần tìm lồng ngực ấm,
Sương mờ trở giấc nhớ môi hôn.
Chiều nghiêng nắng đổ vàng tia mắt
Ướt áo ai? - Hay ướt mảnh hồn...

Nhak:
Xa đã xa rồi chi phải mong?
Cá chim đôi ngả há bồn chồn ?
Người đi, sao cứ còn buồn ngõ ?
Kẻ ở, cần chi phải nhớ thôn ?
Tim kẻ lạnh lùng, còn muốn ấm ?
Môi người bạc bẽo, vẫn đòi hôn ?
Chiều thêm màu hận, còn trong mắt
Tắm máu ai hay tắm mảng hồn ?

GTN:
Hạnh phúc đơn thuần em chớ mong
Chim bay , cá lặn ... lệ hai dòng
Đêm nằm tỉnh giấc còn một bóng
Ngày đứng mê mang rớt mảnh hồn ...
Trống vắng màn khuya ta lẻ một
Còn vương ký ức ... hạt lưng tròng...
Bóng chim đã khuất ... còn đâu nữa !
Cá cũng lặn rồi ... chớ ngóng trông !

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home