Đối Đáp Thơ: ThơHVT Khởi:
Phố đông người, phố đông nhiều lối.
Anh nay vô tâm rẽ trái,
Em còn đợi chờ ai?
Con phố rộng dài...
Một mình em
Lặng lẽ
Trông!

Phố đông người sao tim em vắng?

Sài Gòn từng chiều nhạt nắng
Em trôi trong khoảng lặng...
Tình yêu nồng mặn
Nay lạc mất!
Vội vã
Xa!

Phố mưa buồn, phố tung mù nước.

Em anh không còn chung bước
Vội vàng đời xuôi ngược
Lướt vội qua nhau...
Hai lối rẽ,
Nhạt nhòa!
Quên!


Nhak:
Thất tình xô đẩy, khiến tâm suy.
Lục căn phạm, khiến tâm nguy.
Ngũ uẩn, rối tâm trí.
Tứ đế vấn truy.
Tam bảo quy.
Nhị ý.
Nhất.

( Thất tình: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục)

(Lục căn : Sắc dục, Thính dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, Pháp dục)
(Ngũ uẩn : Sắc Thụ Tưởng Hành Thức)
(Tứ đế: Khổ Đế , Tập Khổ Đế, Diệt Khổ Đế, Đạo Đế)
(Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng)
(Nhị ý : Tiến và Thoái)
(Nhất thể là Phật) 


PT:
Đương là tình cảm thật lâm ly
Nhak quỷ nhào vô từ bi
Cứ tréo nghoe là thích
Chẳng cần biết chi
Nói chẳng nghe
Tên Nhak
Lỳ! 


HVT:
Thật khó làm sao lẽ ghét thương
Tơ hồng se cả trăm đường
Ta ghét ai ngốc nghếch
Ghét cũng là thương...
Này lão Phạm
Này Nhak
Thương!


PT:
Lão đâu mà lão, tuổi còn xanh
Vẫn đợi tân xuân giấc mộng lành
Đừng tưởng tự xưng là dám gọi
Ranh!


Nhak:
Tớ đây phóng khoáng, đã từ lâu
Đâu nệ chi, chiện cãi nhau
Thix j là làm đó,
Ai cãi, tớ hầu.
Vạn điều khó
Chẳng lo...
Đâu!!! 


PT:
Tu hành kỵ nhất tâm kiêu
Vọng ngữ cuồng ngôn chớ liều
Dẫu vạn hương đăng lễ bái
Không siêu!


Nhak:
Lâu nay Tâm Phật vẫn còn tìm
Tình cảm kia cũng bởi duyên
Tình cảm và Phật Pháp
Phật là căn nguyên
Nhắc điều thiện
Tự nhiên:
Yên 


PT:
 Có khi mượn Phật để tạo Ma
Thiện ác ngàn năm biết đâu là
Vạn thể đồng quy còn chi nói
Hay a! 


Nhak:
Phật pháp tự ở trong lòng
Có đâu chấp ngộ cái vòng sân si
Tranh nhau thì có ích chi
Cuối cùng rốt cuộc là gì ?
Hư Không !!!
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home