Đối Đáp Thơ: Thuận Nghịch Độc 2Nhak Khởi:
Đầy rụng cánh mai gốc xác xơ
Núi ôm mây vẽ cảnh như thơ
Cây hàng rủ bóng in trần tục
Sóng lớp soi hình rọi mộng mơ
Mây với gió mưa đưa khúc sáo
Đất cùng sương tuyết nối duyên tơ
Đây tiên cảnh lồng xen tục cảnh
Ngây ngất như say tựa ngẩn ngơ

GTN:
Trăng đùa gió mở cánh yêu yêu
Bến lạ thuyền neo tạm gác chèo
Vàng dát mặt sông rào rạt sóng
Khói sương mờ phủ láng lai triều
Làng ven phủ rợp cây in bóng
Nước mẩy tràn rong bãi dạt bèo
Vang hát khúc vẳng chiều tha thiết
Ngàn mây lả lả gió xiêu xiêu

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home