Xướng Họa : Thất Ngôn Bát Cú 2

Athanh xướng:
Dư âm ngày cũ có còn không?
Chén rượu hương đưa chút mặn nồng...
Mấy bữa về qua, vườn cỏ mọc
Vài lần ghé viếng, lối rêu phong.
Sáo tiêu bụi ám âm mờ đục
Cầm nguyệt treo nghiêng lắm sợi chùng.
Trách kẻ vô tình ăn ở bạc
Vườn thơ độc bước thoáng đau lòng!


MrBiBi họa:
Cái thương gió đẩy chút phòng không
Nhan khói mùa thu chút mặn nồng
Dư âm vương vấn lưu vạt áo
Mây trôi thăm thẳm,có còn trông?
Phong tranh vắng gió sầu bất động
Lặng lẽ đò ngang quặng cõi lòng
Xa trông vang trống mừng bảng nhãn
E ấp tân nương thẹn má hồng.


Nhak họa:
Đau lòng chi nữa chút ngày không ?
Rượu nhạt, hương nhòa cái ấm nồng !
Chẳng kẻ chăm trồng thì cỏ mọc
Không người thăm viếng ắt rêu phong
Sáo tiêu biếng thổi nên mờ đục
Cầm nguyệt lâu dùng cũng phải chùng ;)
NHAK trách THANH kia sao bội bạc,
Bỏ chồng, phụ rẫy lại đau lòng ?

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home