Xướng Họa : Thất Ngôn Bát Cú 3

Lendras xướng:


Vừa vào tới sảnh thấy âm vang
Định ghé ngang qua viết mấy hàng
Ý tưởng trong thơ bay đâu mất
Đôi vần đặt mãi cứ ngang ngang
Lâu nay lục bát dày chồng vở
Chẳng viết thơ Đường* lấy một trang
Bỏ bút, dừng tay mà suy ngẫm
Thôi thì luyện cả cho cao sang.


Nhak họa:


Sảnh vắng người đâu lại thấy vang,
Hay ai muốn để lại đôi hàng ?
Chữ đầy một bụng đâu mà mất,
Tứ thuận theo lòng, lại sợ ngang,
Lục bát tâm tình đôi chồng vở,
Đường thi can chính cũng vài trang,
Mỗi bên đều khiến người suy ngẫm,
Há dám chê khen chữ cao sang ?


Lendras họa:


Âm vang thiển ý ngụ thơ ca
Đã để đôi dòng cho mặn mà
Chữ nghĩa tuy còn, nhưng khuất
Thi nhân chẳng phải, khó viết ra
Không quen, hơi cực Đường thi vận
Lục bát hay nghe, dễ gọi là
Khổ thân không tài mà bày tỏ
Làm người lẫn lộn ý người ta.


Nhak họa:


Vần Sang đang hứng đổi vần Ca,
Ý tứ chủ nhân cũng lạ ,
Thơ bảy tám câu chưa hết ý ?
Lời năm sáu ( 56 ) chữ vẫn chửa ra ?
Hay là cố ý gò tử vận ?
Hoặc bởi vô tư để gọi ?
Lòng dạ tình đời sao bày tỏ
Thung dung ta cứ rộng lòng ta...


Lendras họa:


Đổi vần là do ý người ta
Mong sao sáng tỏ lòng thôi mà?
Thơ hơn hai khổ nhưng chưa đúng
Chữ mấy mươi dòng vẫn chẳng ra!
Có lẽ đang gò tròn chữ nghĩa
Hay đang tìm kiếm ý sâu xa...
Bao nhiêu sao lại không bày tỏ
Cứ thung dung mãi hiểu lầm a?


Nhak họa:


Đổi vận ừ thì ý người ta
Ừ thì mong cho sáng tỏ
Đã hơn chục chữ mà chưa đúng ?
Chừ quá ba bài vẫn chửa ra ?
Thôi chớ gồng gò chi chữ nghĩa,
Cũng đừng gọt giũa lại sâu xa,
Mời anh cốc rượu là tường tỏ,
Ngẫu hứng say sưa ta ưhhh ahhhh ...


Tiểu Vương họa:


Nắng nhẹ trời trong mỗi sáng ra
Nhấm nháp thi ca với tách trà
Đôi bạn ko cùng ko hiều được
Nên cứ mãi lầm cứ mãi "ngoa"
Thôi thì dừng chút cùng suy nghẫm
Nghẫm tận nghẫm cùng sự phong ba
Đến khi hoa tàn mây trôi vội
Cười vang một tiếng thỏa lòng ta


Nhak họa:


Trời đang gió bão sáng đâu ra ?
Lốc giật, lũ lên, nước với trà !
Không hiểu phải mần cho hiểu được,
Chẳng ngoa cũng ráng để mà ngoa.
Dang tay cắt gọn dòng suy ngẫm,
Uống rượu say sưa trận phong ba.
Bằng hữu đáp trao thơ gửi vội,
Đừng cho nghi kỵ chạm lòng ta ...


 

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home