Xướng Họa : Chẳng Bằng Ai


Koi xướng:

Trước giờ đối đáp chẳng bằng ai,
Tình cờ vô đây bỗng trúng bài.
Bởi ấy thi thơ đâu chắc đấy,
Nên đây bồi bút láy vui hài.
Dễ chi... ngộ được tri kỷ vị.
Khó lắm! kiến nhan bạn đồng vai.
Đường luật giải nan than dù khổ,
Nhưng thơ phải đối chớ để mai.

Chủ Nhân họa:

So chi đối đáp phải bằng ai,
Hạp khẩu cùng nhau họa một bài.
Tình nghĩa ở đâu còn có đấy,
Thi thơ cũng chỉ để vui hài.
Dễ đâu tri kỷ dăm ba vị,
Khó lắm ân tình một bờ vai.
Đường luật gian nan đừng kể khổ,
Biết đâu duyên nợ đến nay mai ...

*Tựa đề do chủ nhân chọn từ 3 từ cuối của câu đầu tiên.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home