Dịch Thơ: Tô Tiểu Tiểu Mộ của Lý Hạ


Bài gốc:

蘇小小墓
   
幽蘭露如啼眼,
無物結同心。
煙花不堪剪,
草如茵松如蓋。
風為裳水為佩,
油壁車夕相待。
冷翠燭勞光彩,
西陵下風吹雨。

Phiên Âm:

Tô Tiểu Tiểu Mộ

U lan lộ như đề nhãn,
Vô vật kết đồng tâm.
Yên hoa bất kham tiễn,
Thảo như nhân, tùng như cái.
Phong vi thường, thủy vi bội,
Du bích xa, tịch tương đãi.
Lãnh thúy chúc, lao quang thái,
Tây lăng hạ, phong xuy vũ.

Nhak dịch:


Mộ Tô Tiểu Tiểu
Cánh lan sương đọng lệ tuôn,
Lấy chi mà kết sợi buồn đồng tâm.
Khói hoa lìa bỏ sao cam,
Cỏ xanh làm thảm, thông làm ô che.
Gió thành áo, nước điểm khoe,
Hẹn hò ban tối, ngồi xe ngọc ngà.
Ma trơi lờ lững xa xa,
Tây Lăng chốn cũ, nhạt nhòa gió  mưa ...

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home