Sáng Tác : Mưa Đêm

Tiếng mưa rả rít suốt đêm hè,
Mưa rét đọng vào bức sáo tre.
Sương buốt không thua băng đông đóng,
Mưa tê chẳng kém gió bân về.
Trời gào vỡ đất run chồi cỏ,
Gió thét tan mây lạnh tiếng ve.
Đêm giá yên lòng trong nệm ấm,
Biết chăng có kẻ lạnh ngoài hè.

Bài gồm các từ chỉ cái lạnh: rét, buốt, băng, tê, run, lạnh, giá, băng, đông, gió bân.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home