Sáng Tác: Vịnh Lục BìnhBảy nổi ba chìm biển bốn bề
Dập dìu són biển cũng không nề
Thân mềm cũng kệ mưa dông đến
Bút nhỏ mặt cho gió bão về
Xuôi sóng thì lo gì sóng lớn
Nương dòng đâu sợ mãi dòng tê
Lúc cần phãi biết lui mà tiến
Vững chãy không lay giữa bão mê.No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home