Sáng Tác : Thuận Nghịch Độc

Đầy rụng cánh mai gốc xác xơ
Núi ôm mây vẽ cảnh như thơ
Cây hàng rũ bóng in trần tục
Sóng lớp soi hình rọi mộng mơ
Mây với gió mưa đưa khúc sáo
Đất cùng sương tuyết nối duyên tơ
Đây tiên cảnh lồng xen tục cảnh
Ngây ngất như say tựa ngẫn ngơ.


Ngơ ngẫn tựa say như ngất ngây
Cảnh tục xen lồng cảnh tiên dây
Tơ duyên nối tuyết sương cùng đất
Sáo khúc đưa mưa gió với mây
Mơ mộng rọi hình soi lớp sóng
Tục trầnn in bóng rũ hàng cây
Thơ như cảnh vẽ mây ôm núi
Xơ xát gốc mai cánh rụng đầy.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home